Tiếng Việt | English

10/05/2020 - 08:27

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng

Từ 1/7/2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết