Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 17:11

Cần Đước: Cần chú trọng tiếp nhận thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

Chiều 23/7, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Cần Đước.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm 2020 của huyện Cần Đước bảo đảm mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra

Qua triển khai thực hiện công tác CCHC những tháng đầu năm 2020, nhìn chung, tiến độ thực hiện 6 nội dung CCHC cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra. UBND huyện tập trung đổi mới cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về CCHC.

UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban huyện thể hiện quyết tâm lãnh đạo công tác CCHC, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm túc.

UBND huyện cũng có những chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và sự vào cuộc quyết tâm của tất cả cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả thực hiện công tác CCHC trong những tháng đầu năm 2020 bảo đảm mục tiêu, tiến độ kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả đã đạt, công tác chỉ đạo điều hành về CCHC ở một số phòng, ban huyện và UBND các xã chưa thường xuyên, liên tục; việc chấp hành và thực hiện chế độ công vụ, công chức có lúc, có nơi chưa nghiêm. 

Đoàn kiểm tra liên ngành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Long An làm việc với UBND huyện Cần Đước

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức ghi nhận những kết quả về công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính của huyện, đồng thời đề nghị huyện cần xem xét, điều chỉnh thực hiện phù hợp với các ý kiến đóng góp của đoàn công tác; cần nêu rõ hạn chế, tồn tại để có phương hướng khắc phục cụ thể; tập trung nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số theo quy định; tăng cường khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giải quyết thủ tục hành chính, huyện cần lưu ý trong việc tiếp nhận đúng thành phần hồ sơ, tránh nhận thừa hoặc thiếu thành phần theo quy định;...

Sáng cùng ngày, đoàn cũng có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Tân Ân và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết