Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 10:37

Cần Đước: Kinh tế đạt kết quả khả quan

HĐND huyện Cần Đước tổ chức kỳ họp lần thứ 16. Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng đến dự.Trong 6 tháng năm 2015, kinh tế nông nghiệptiếp tục tăng trưởng: Sản lượng lúa đạt 55.491 tấn (đạt 58,66% kế hoạch năm); công nghiệp-xây dựng tuy có khó khăn nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước tính trên 3.500 tỉ đồng, huyện đã thu hút 6 cơ sở đầu tư, nâng tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn là 111 cơ sở.

Tuy nhiên, mặc hạn chế cần nhanh chóng khắc phục: Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; việc giải phóng mặt bằng một số công trình phúc lợi công cộng chậm, ảnh hưởng đến thi công; tình hình trộm cắp và tai nạn giao thông làm người dân chưa thực sự an tâm.Tại kỳ họp đại biểu tập trung xem xét báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, các ban HĐND và thông tin của UBMTTQ về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014, nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp tập trung phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2015, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, phấn đấu xây dựng huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết