Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 10:37

Cần Đước: Kinh tế đạt kết quả khả quan

HĐND huyện Cần Đước tổ chức kỳ họp lần thứ 16. Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng đến dự.Trong 6 tháng năm 2015, kinh tế nông nghiệptiếp tục tăng trưởng: Sản lượng lúa đạt 55.491 tấn (đạt 58,66% kế hoạch năm); công nghiệp-xây dựng tuy có khó khăn nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước tính trên 3.500 tỉ đồng, huyện đã thu hút 6 cơ sở đầu tư, nâng tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn là 111 cơ sở.

Tuy nhiên, mặc hạn chế cần nhanh chóng kh