Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 04:30

Long An

Cần Đước tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số-kế hoạch hóa gia đình

  

Ông Phạm Chí Tâm - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể

Ngày 16/9/2015, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia dân số- kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011- 2015.

5 năm qua, lãnh đạo huyện Cần Đước đã tập trung lãnh đạo công tác dân số, sức khỏe sinh sản, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú làm thay đổi hành vi nhận thức của nhân dân về quy mô gia đình phù hợp, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số,…

Hiện nay, Cần Đước có tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,73%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2,75% , tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo cân nặng là 8,6%, trên 98% nam-nữ được tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân,….

Qua đó, huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, mô hình xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Cần Đước tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt vấn đề cơ cấu dân số, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,1%, thực hiện tốt mục tiêu mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để duy trì mức sinh thay thế của huyện, phấn đấu giảm suất sinh thô bình quân từ 0,1 - 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 7‰.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011- 2015./.

CTV Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết