Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 17:48

Long An

Cần Giuộc làm tốt việc ứng dụng khoa học và công nghệ

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp cùng lãnh đạo UBND huyện và các ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chương trình số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.


Đoàn khảo sát tại Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hiệp, xã Phước Hậu

Các cấp ủy, chính quyền huyện luôn nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của KH&CN; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất và quản lý nhà nước; việc nghiên cứu, tổ chức ứng dụng KH&CN theo định hướng của cấp ủy, bám sát yêu cầu phát triển KT-XH của huyện. Qua đó, góp phần cải tiến cơ chế quản lý, phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Đoàn đánh giá cao những kết quả của huyện trong việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất. Thời gian tới, đề nghị địa phương tiếp tục chủ động đặt hàng các đề tài; tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trên tất cả các lĩnh vực,...

Trước đó, đoàn đến khảo sát, tham quan mô hình ứng dụng KH&CN tại Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hiệp ở xã Phước Hậu./.

K.Hoàng-T.Phát
 

Chia sẻ bài viết