Tiếng Việt | English

17/11/2023 - 16:40

Cần Giuộc: Nỗ lực khắc phục tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính  

Chiều ngày 17/11, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 tỉnh Long An - Trần Hải Tuấn có cuộc hậu kiểm công tác triển khai, thực hiện CCHC tại huyện Cần Giuộc.

Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính có cuộc hậu kiểm công tác triển khai, thực hiện cải cách hành chính tại huyện Cần Giuộc

Đến nay, một số tồn tại, hạn chế mà đoàn nêu trong lúc kiểm tra huyện Cần Giuộc cơ bản được khắc phục. Đặc biệt, đối với trường hợp 2.381 hồ sơ còn tồn đọng, chưa giải quyết quá hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện giảm còn 136 hồ sơ; trong đó, có 65 hồ sơ chờ người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính, 33 hồ sơ đang xử lý trong thời gian giải quyết.

Đến nay, các phòng, ban huyện, UBND cấp xã cơ bản nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong việc tạo lập danh mục hồ sơ công việc. Hiện đối với UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện và Trung tâm Hành chính công huyện có tỷ lệ tạo lập hồ sơ điện tử đạt 100%; UBND cấp xã có tỷ lệ tạo lập hồ sơ điện tử đạt 99,49%.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã triển khai, thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định. Đối với hạn chế trên lĩnh vực bảo trợ xã hội là hồ sơ chưa thống nhất theo số liệu thống kê trên hệ thống Một cửa điện tử, đến nay, huyện đã chấn chỉnh công tác văn thư, xử lý văn bản và đã tổ chức thực hiện ký số từng quyết định và không thực hiện scan gộp;…

Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh hậu kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Long An, huyện Cần Giuộc

Ông Trần Hải Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện Cần Giuộc trong việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế mà đoàn đã nêu trong lúc kiểm tra. Đồng thời, ông yêu cầu sau cuộc hậu kiểm lần này, huyện cần tiếp tục theo dõi, rà soát khắc phục những hạn chế mà đoàn chỉ ra và không để phát sinh những hạn chế mới; tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan;...

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2023 tỉnh có cuộc hậu kiểm công tác triển khai, thực hiện CCHC tại xã Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết