Tiếng Việt | English

08/06/2020 - 21:03

Cần Giuộc: Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 08/6, Đảng bộ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đến dự.

Dự đại hội có 250/250 đại biểu chính thức đại diện 3.406 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc được tỉnh chọn làm điểm tổ chức và thực hiện quy trình Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho Đại hội Đảng cấp huyện trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện Cần Giuộc tổ chức phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời thông qua nội quy, quy chế làm việc, chương trình Đại hội và quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng cũng như chia tổ thảo luận, đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại hội chính thức diễn ra trong 2 ngày (09 và 10/6) gồm nhiều nội dung quan trọng như thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; thực hiện quy trình Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy;…

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đảng bộ huyện Cần Giuộc hiện có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 224 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 3.406 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo đúng định hướng “Công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”. Hầu hết chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đạt và vượt, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn.

Tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt khá; kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, đô thị thị trấn Cần Giuộc được chỉnh trang mở rộng, các công trình văn hóa xã hội mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh được đầu tư, nâng cấp tạo thêm những nét phát triển mới cho huyện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phục vụ tốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị trong toàn huyện được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ có sự chuyển biến rõ nét; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, góp phần tăng cường khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên. Cùng với đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ đã tạo bước đệm làm nên những thành công trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết