Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 15:11

Long An

Cần Giuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm làm Trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền Hiến pháp được 214 cuộc với 9.763 lượt người tham dự. Đồng thời, triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật mới ban hành đợt 1/2015 được 32 cuộc với hơn 2.000 lượt người tham dự.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công, đôn đốc, hướng dẫn và làm tốt công tác PBGDPL ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tập trung xây dựng, củng cố 33 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 238 tuyên truyền viên cấp xã, 79 câu lạc bộ pháp luật, 81 tổ hòa giải 79 ấp với 507 hòa giải viên, 77 nhóm nòng cốt PBGDPL trong các tổ chức đoàn thể, mặt trận với 613 thành viên... 

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt của huyện trong thời gian qua, đồng thời để công tác PBGDPL từng bước đi vào chiều sâu, ông Nguyễn Văn Lâm đề nghị huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, tăng cường tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, đáp ứng yêu cầu thông tin pháp luật đến người dân./.

Kim Hoàng - Chí Hiếu
 

Chia sẻ bài viết