Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 07:37

Cần Giuộc: Tiếp tục cải thiện chỉ số PCI

Cần Giuộc là huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Thời gian qua, lãnh đạo huyện luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các doanh nghiệp (DN), tổ chức và cá nhân. Qua đó tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển DN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương trong những năm tới. Đặc biệt, huyện cũng nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Huỳnh Trung Nghĩa, hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI trên tinh thần Kế hoạch hành động của UBND tỉnh.

UBND huyện đã ban hành Quyết định về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn; Quyết định về ban hành quy chế phối hợp thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo quy trình có bước tiến triển tích cực, mức độ hài lòng của người dân rất cao. Năm 2014, có 38.971 hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện tiếp nhận, trong đó giải quyết đúng hạn là 37.182 hồ sơ. 

Tập trung nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ động phối hợp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu tái định cư, hoán đổi vị trí bố trí tái định cư, hỗ trợ tái định cư bằng tiền để người dân tự tìm nơi ở mới ổn định cuộc sống.

Công tác hỗ trợ, đối thoại với DN được thực hiện bằng nhiều hình thức để kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của DN. Trong năm 2014, UBND huyện đã tiếp xúc 30 chủ đầu tư, với 56 dự án trên địa bàn. Kịp thời rà soát, tháo gỡ những khó khăn của DN, nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng,

Ông Huỳnh Trung Nghĩa: Tuy huyện chỉ đạo quyết liệt về công tác cải thiện chỉ số PCI nhưng vẫn còn một vài hạn chế. Sắp tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tích cực đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ; nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân gây nhũng nhiễu, phiền hà cho DN

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo quy trình có bước tiến triển tích cực, mức độ hài lòng của người dân rất cao. Năm 2014, có 38.971 hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện tiếp nhận, trong đó giải quyết đúng hạn là 37.182 hồ sơ

 

Gia Hân

Chia sẻ bài viết