Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 15:18

Long An

Chỉ ghi nhận 1 trường hợp nộp lại quà tặng

Năm 2015, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước đối với cán bộ, công chức viên chức.

 

Chánh Thanh tra tỉnh – Phan Hữu Hạnh phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2015.

Sáng ngày 19-1-2016, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh trong năm 2015, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Người cán bộ này hiện công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Đước đã nộp lại quà tặng là số tiền 5 triệu đồng và 1 chai rượu ngoại.

Trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Chính phủ, cả nước chỉ ghi nhận 23 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 489 triệu đồng.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, năm 2015, toàn ngành đã triển khai 15.966 cuộc thanh tra, trong đó, thanh tra hành chính 72 cuộc, thanh tra chuyên ngành 15.894 cuộc; đã kết luận, phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế trên 12 tỉ đồng và 1.735 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính đối với 3 tổ chức và 19 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 3 đối tượng.

Riêng trong công tác thanh tra chuyên ngành, toàn ngành thanh tra đã phát hiện gần 6.000 tổ chức, cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm trên 11 tỉ đồng và kiến nghị thu hồi gần 97 tỉ đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết