Tiếng Việt | English

26/11/2020 - 09:04

Chiến sĩ dân quân thường trực xã nhiệt huyết, trách nhiệm

“Vui vẻ, hòa đồng, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” là những nhận xét của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An dành cho chiến sĩ dân quân thường trực - Nguyễn Hoài Phong.