Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 15:44

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ

Sáng 05/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017, thành phố Cần Thơ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo chỉ tiêu GRDP/người. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 66.627,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng, trong đó khu vực dịch vụ, công nghiệp-xây dựng đạt mức trên 8,2% so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2% (tương đương tăng 7,3 triệu đồng) so với năm 2016. Trong tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu, Cần Thơ dự kiến có 8/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 5/13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch… 

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng với kết quả đạt được của thành phố. Các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,83%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và một số tỉnh trong khu vực. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, theo hướng phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tốc độ đô thị hóa, phát triển và kết nối hạ tầng giao thông tăng nhanh. Giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm. 

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. 

Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và đã tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ An ninh lương thực tại Cần Thơ và Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đạt được những kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã vượt quá khó khăn, thách thức và sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương, bạn bè trong nước và quốc tế, trong đó có vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau khi chia sẻ về những kết quả nổi bật kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX sẽ tiếp tục theo tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy dân chủ. 

Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các Quyết định của Chính phủ, quyết tâm xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; triển khai kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của thành phố, nhất là các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII), khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố để tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố. 

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong đó, cần phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù là đô thị loại I trực thuộc Trung ương nhưng mức độ phát triển đô thị của thành phố Cần Thơ còn thấp. Bộ Chính trị đã có kết luận ngay trong năm 2017 cân đối đảm bảo số đầu tư để thành phố xây dựng bằng nguồn vốn Trung ương phải bằng thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng. Đây cũng là cơ hội mới để giải quyết những nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu quan trọng của thành phố. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cũng như phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết các đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển. 

Thành phố từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, cũng như trong hoạt động chất vấn, giải trình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định; tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ lần này sẽ xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017, từ đó quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp tạo đà cho sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong quá trình thảo luận, các đại biểu cần quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững… đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong ba ngày, từ ngày 05-07/12/2017./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết