Tiếng Việt | English

13/09/2017 - 10:51

Chủ tịch UBND tỉnh Long An -Trần Văn Cần trao quyết định điều động, tái bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 13/9, tại trụ sở UBND tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao quyết định điều động và tái bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý một số sở, ngành.


Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần trao quyết định cho Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh

Theo đó, UBND tỉnh tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/7/2017; điều động Phó Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Văn Minh đến Văn phòng HĐND tỉnh bố trí công tác kể từ ngày 15/9/2017; tái bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ 01/10/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần trao quyết định cho Phó Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần trao quyết định cho Phó Chánh Thanh tra tỉnh -
Đỗ Hữu Thùy Dương

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đề nghị, các cán bộ được điều động, tái bổ nhiệm phải tiếp tục phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông cũng mong muốn, lãnh đạo sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ trên hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết