Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 10:33

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở

Để đại hội (ĐH) cơ sở bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt văn kiện của ĐH, các cấp ủy còn đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị nhân sự cho ĐH đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong thời gian thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự ĐH cấp mình bảo đảm đạt yêu cầu, chất lượng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác nhân sự phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu

Theo đó, các cấp ủy quan tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp trí tuệ của đảng viên, hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Trong công tác nhân sự phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; xem trọng cả đức và tài; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ;...

Cấp ủy các cấp lãnh, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào một số nội dung: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; xác định yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy cần thẳng thắn đánh giá đúng những ưu điểm, tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vai trò của cấp ủy và từng cấp ủy viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình chuẩn bị nhân sự cần chú trọng thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi đủ điều kiện; bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới; triệu tập ĐH xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên;…

Bên cạnh đó, các cấp ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác chuẩn bị ĐH điểm cấp xã tại Đảng bộ xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) và Đảng bộ xã Lộc Giang (huyện Đức Hòa) theo nội dung Công văn số 2860-CV/TU, ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sự chủ động của cấp ủy cơ sở, tin rằng ĐH đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tỉnh sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thành công chung của ĐH đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Minh Đạo

Chia sẻ bài viết