Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Có 304 doanh nghiệp được vay vốn hơn 5,3 ngàn tỉ đồng

Trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng đã đồng hành, chia sẻ với khách hàng qua việc chủ động triển khai những gói lãi suất ưu đãi nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chương trình kết nối Ngân hàng và Doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực và mang lại những kết quả cụ thể đối với cộng đồng doanh nghiệp và tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh (đứng thứ 2 phải qua) chứng kiến các Ngân hàng-Doanh ký kết hỗ trợ vốn vay

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng (NH) và doanh nghiệp (DN) hoạt động. Các NH kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trong tiếp cận vốn vay, tạo điều kiện để DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho biết: Đến ngày 20-12-2014, tín dụng của ngành Ngân hàng Long An (NHLA) đã tăng khoảng 13% so với đầu năm, tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (10,56%), là một trong những tín hiệu khả quan. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn chiếm khoảng 2,38% dư nợ, giảm 0,23% so với đầu năm, là một nỗ lực lớn của ngành NHLA trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chủ trương của ngành, hệ thống NHLA đã triển khai đồng bộ, khẩn trương, kịp thời nhiều giải ChưƠNG TRÌNh KẾT NỐI NGaN haNG-DOaNh NGhIỆPCó 304 doanh nghiệp được vay vốnhơn 5,3 ngàn tỉ đồngpháp. Cụ thể như, xem xét cơ cấu lại các khoản nợ, giảm lãi, tạo điều kiện thuận lợi cho DN có nguồn vốn ổn định để tiếp tục hoạt động và phát triển.

Trong 2 năm (2013-2014), các tổ chức tín dụng đã đồng hành, chia sẻ với khách hàng, chủ động triển khai những gói lãi suất ưu đãi, nhằm góp phần giúp các DN trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các NH thương mại Nhà nước đã giảm lãi trên 90% dư nợ cho vay, lãi suất cho vay từ 4-13%/năm; các NH thương mại cổ phần đã giảm lãi trên 50% dư nợ cho vay, lãi suất cho vay từ 4-15%/năm.Riêng năm 2014, hệ thống NHLA đã thực hiện 2 đợt ký kết hỗ trợ vốn giữa NH-DN. Lũy kế 2 đợt ký kết NH-DN có 304 DN được hỗ trợ vốn vay với tổng số tiền 5.371 tỉ đồng, trong đó có 28/304 DN đại diện ký kết, với số tiền 989 tỉ đồng.

Chương trình kết nối NH-DN có ý nghĩa thiết thực và mang lại những kết quả cụ thể đối với cộng đồng DN và hiệu ứng lan tỏa cao trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đã biểu dương hệ thống NHLA luôn đồng hành, sẻ chia với các DN, tạo nhịp cầu thân thiện trong quan hệ giữa NH-DN để hỗ trợ DN vay vốn. Ông cũng nhắc nhở các DN sử dụng vốn vay đúng mục đích, tăng sản xuất, tạo ra sản phẩm mới, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo nắm bắt thị trường, định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia chính sách xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

LÊ CÁNH
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích