Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Công đoàn với nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Tổ chức Công đoàn trong tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng thời vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2014 đạt 3,5 tỉ đồng, Quỹ Tấm lòng vàng đạt gần 3 tỉ đồng,...

Công nhân, lao động an tâm, tập trung sản xuất

 

Hiện tại, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, 365 dự án FDI đi vào hoạt động, thu hút nhiều công nhân, lao động. 

Tổ chức Công đoàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đồng thời vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2014 đạt 3,5 tỉ đồng, Quỹ Tấm lòng vàng đạt gần 3 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã giải ngân xây dựng 65 Mái ấm Công đoàn (35 triệu đồng/mái ấm).

Các hoạt động tặng quà, chăm lo cho công nhân nghèo, bị tai nạn lao động, tổ chức sân chơi cho công nhân,… được tổ chức thường xuyên.Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được tổ chức Công đoàn tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ riêng chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”, LĐLĐ tỉnh đã nhận 4,1 tỉ đồng đóng góp của doanh nghiệp và người lao động. Đó là những nội dung cơ bản được nêu ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa IX của LĐLĐ tỉnh.

Năm 2015, LĐLĐ tỉnh cũng như các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, tích cực vận động thành lập Công đoàn cơ sở, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các nguồn quỹ, Mái ấm Công đoàn,…Các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong Ban Thường vụ và bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

Hoàng Thúy

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích