Tiếng Việt | English

25/12/2015 - 21:51

Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi Việt Nam hiện nay chiếm tỷ lệ trên 10% dân số và có xu hướng tăng nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trở nên bức thiết.

 

Người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh

“Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi” là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số được phát động từ ngày 1-12 đến 31-12-2015 nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12.

Trong tháng 12-2015, nhiều hoạt động truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản được triển khai rộng rãi ở các cấp, gắn với cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản; tổ chức đợt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh và sinh con thứ 3 trở lên cao.

Đặc biệt trong đợt cao điểm này, công tác truyền thông chú trọng nội dung tuyên truyền các vấn đề về già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương.

Băng rôn tuyên truyền Ngày Dân số Việt Nam 26-12 trên đường phố Tân An

Theo bà Trần Thị Liễu - Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Long An, chủ đề Tháng hành động năm nay hướng trọng tâm vào người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về vai trò của người cao tuổi. Qua đó, hướng gia đình, xã hội đến việc giải quyết vấn đề già hóa dân số…

Trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020 của UBND tỉnh, có đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng từ 50% trở lên./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết