Tiếng Việt | English

01/09/2020 - 15:38

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Long An được Trung ương đánh giá cao

Sáng 01/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương đánh giá rất cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Long An

Dự hội nghị có Trưởng đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương – Hồ Minh Chiến, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời triển khai, quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới triển khai, quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác KTGS của Đảng; chủ động ban hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác KTGS toàn khóa và hàng năm; nội dung sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Các cuộc KTGS, thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình.

UBKT Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo chương trình, kế hoạch và theo Điều 32 Điều lệ Đảng; đồng thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng và tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS có hiệu quả.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm kiến nghị với UBKT Trung ương

Bên cạnh những mặt tích cực, theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, việc triển khai thực hiện chương trình KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nội dung còn chậm so với chương trình, kế hoạch đề ra; có sự trùng lặp về nội dung, đối tượng KTGS. Công tác theo dõi giám sát thường xuyên ở địa bàn, lĩnh vực để nắm tình hình ở một số đồng chí trong cấp ủy hiệu quả chưa cao, nhất là ở các đại bàn, lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng trực thuộc còn một số hạn chế như nội dung GS của một số cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy chung chung, không có trọng tâm, trọng điểm; chưa gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với trách nhiệm của tổ chức Đảng được KTGS; một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy huyện và tương đương chưa thực hiện nhiệm vụ KTGS.

Đối với UBKT Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra đánh giá, việc tham mưu giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành quy trình KTGS chưa đúng với Quyết định số 173-QĐ/TW ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của UBKT Trung ương; thực hiện chưa đầy đủ quy định về công tác tuyên truyền, thông cáo báo chí sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS và kỷ luật trong Đảng; một số hồ sơ vụ việc lưu trữ chưa bảo đảm theo quy định;…

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương – Hồ Minh Chiến đánh giá rất cao công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Long An. Mặc dù còn một số thiếu sót nhưng việc thực hiện tốt công tác KTGS góp phần quan trọng cho công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của địa phương. Ông đề nghị, UBKT Tỉnh ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, để công tác KTGS, thi hành kỷ luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết