Tiếng Việt | English

20/04/2024 - 07:10

Cử tri Vĩnh Hưng kiến nghị mức đóng bảo hiểm tăng, gây khó khăn cho người dân

Mức đóng bảo hiểm tăng, một trong những ý kiến được cử tri huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An gửi đến đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyên Vĩnh Hưng kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Chiều 19/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội - Hoàng Văn Liên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Lê Thị Song An có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Khánh Hưng và Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bà Lê Thị Song An báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau Kỳ họp thứ 6 đến trước Kỳ họp thứ 7; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Cử tri huyện Vĩnh Hưng kiến nghị một số vấn đề quan tâm như mức đóng bảo hiểm y tế tăng, gây khó khăn cho người dân; tăng cường giám sát hệ thống kênh mương, xây dựng trạm bơm điện để bảo đảm tưới tiêu cho sản xuất; xử lý lục bình trên các tuyến kênh rạch; xây dựng, sửa chữa cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ đầu ra sản phẩm nông nghiệp; tăng cường việc quản lý sim rác và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành có liên quan giải trình. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị quá thẩm quyền, các đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, có ý kiến trình tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới và sẽ thông tin lại cho cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri lần sau./. 

                                                Văn Đát   

Chia sẻ bài viết