Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 11:47

Long An

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X: Thảo luận góp ý các văn kiện đại hội Đảng


Đại biểu đóng góp ý kiến trong ngày làm việc thứ 2

Trong ngày làm việc thứ 2 (12-8-2015), Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Long An đã chia 4 tổ thảo luận đóng góp văn kiện. Các tổ đã tập trung đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và thảo luận phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An, các đại biểu đã nhất trí về nội dung đánh giá thành tựu, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng đã góp ý về văn phong trong báo cáo chính trị cần rõ ràng, mạch lạc hơn, hạn chế sử dụng văn nói. Đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục đào tạo, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, y tế. Về mục tiêu phát triển công nghiệp, các đại biểu cho rằng chỉ tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp khó thực hiện, cần phải xem xét lại.

Đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đa số các đại biểu đánh giá cao chất lượng và đồng tình với các nội dung trong dự thảo.

Nhiều đại biểu cho rằng trong báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần đưa thêm kết quả hoạt động kinh doanh vào, bởi đây là hoạt động chính của doanh nghiệp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ X sẽ bế mạc vào ngày 13-8-2015./.

Thanh Hiểu
 

Chia sẻ bài viết