Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 12:03

Long An: Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh có 53 tổ chức cơ sở Đảng với 1.604 đảng viên, hoạt động trong 6 loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Kế thừa và phát huy những kết quả của giai đoạn trước, Đảng bộ khối đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành Nghị quyết (NQ) Đại hội lần thứ IX.


Trao tặng mái ấm Công đoàn cho người lao động

Đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Trong điều kiện ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong khối đã có sự tập trung và quyết tâm cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà NQ Đại hội lần thứ IX đề ra.

Kết quả, Đảng bộ khối đã đạt phần lớn các chỉ tiêu, nổi bật là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã kết nạp 594 đảng viên, đạt 118,8% chỉ tiêu NQ, trong đó có trên 55% đảng viên được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

Với phương châm “Phát triển sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, từng cơ quan, DN không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội và làm tròn nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, khắc phục ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan, văn hóa DN được nâng lên.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Mặc dù tập trung cho sản xuất, kinh doanh, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các DN vẫn chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Theo Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Long An - Nguyễn Kim Thài, quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng để tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ nhằm phát huy tốt năng lực của các tổ chức đoàn thể và cá nhân, đồng thời nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Để lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy khối rất chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ khối đã hoàn thành chỉ tiêu NQ: 100% tổ chức cơ sở Đảng triển khai, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chuyên đề theo hướng dẫn.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả Chỉ thị 03 và các chuyên đề hằng năm, gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tùy theo điều kiện đã xây dựng chương trình hành động, mô hình làm theo phong phú, đa dạng, phù hợp. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, mang lại những hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, có 33 tập thể, 454 cá nhân trong Đảng bộ được biểu dương, khen thưởng các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh, qua học tập NQ, chỉ thị của Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối an tâm lao động sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, DN, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp đình công, lãn công xảy ra./.

Tấn Lộc
 

Chia sẻ bài viết