Tiếng Việt | English

08/05/2020 - 16:56

Đại hội Đảng viên xã Mỹ Thạnh thành công tốt đẹp

Ngày 08/5, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Thủ Thừa. Đại tá Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Sau 1 ngày là việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm, Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hai tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể Đảng ủy xã luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cả hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; hầu hết đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng gắn với phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường, giúp cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách được giao.

Đảng ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Theo đó, nội dung, phương thức làm việc của Đảng ủy luôn tuân thủ các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, từng bước đổi mới việc ban hành các nghị quyết, quyết định.

Kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển. Xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thành lập 2 hợp tác xã nông nghiệp, 5 tổ hợp tác sản xuất, 4 tổ nghề nghiệp. Đặc biệt, 37 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với sự đồng thuận cao của Nhân dân được hoàn thành, giúp thay đổi diện mạo vùng quê Mỹ Thạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thống nhất thông qua mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu như giống xác nhận, giống kỹ thuật đạt 98%; tăng thu ngân sách bình quân 10%/năm; thanh niên trong độ tuổi 18 - 21 có bằng THPT, THCS và tương đương đạt 80%; hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 1,5%; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 70%;…

Đại hội xác định Chương trình đột phá là Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, mở rộng diện tích trồng rau an toàn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 2% diện tích đất sản xuất; Công trình trọng điểm: Hoàn thành bê tông hóa đường giao thông nông thôn ấp 5 đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh – Nguyễn Văn Hai hứa trước đại hội, sẽ tập trung lãnh đạo, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; quyết tâm lãnh đạo, điều hành, phát huy dân chủ, kế thừa truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng viên xã lần thứ XIII đề ra./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết