Tiếng Việt | English

19/12/2019 - 06:54

Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Đước lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 18/12, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện hiện có 103 hội viên đang sinh hoạt tại 4 Hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều cố gắng, tích cực tham gia các hoạt động địa phương. Hội thường xuyên sinh hoạt, tổ chức tuyên truyền hội viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào như: Xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn.

Đặc biệt, hội quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, Hội đã hỗ trợ hội viên gặp khó khăn với số tiền trên 125 triệu đồng, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội với trị giá 110 triệu đồng.

Hội có trên 95% gia đình hội viên được công nhận là gia đình văn hóa. Nhiều hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài ra, Hội tập trung hoàn thành hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ hội viên.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2014 gồm 9 thành viên. Ông Phan Văn Huệ được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động hội nhiệm kỳ qua./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết