Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 12:13

Đảng bộ huyện Thạnh Hóa: Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015

Đại biểu biểu quyết chương trình đại hội

Sáng nay (22-7), Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Lực, đại diện các ban đảng Tỉnh ủy và 190 đại biểu chính thức đến từ 26 cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tham dự.

Thiếu nhi chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã vượt qua khó khăn, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2010-2015 (theo giá so sánh năm 2010) của huyện đạt 2.926,6 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 7,5%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Diện tích sản xuất lúa năm 2015 đạt 40.000ha, tăng 11.705ha so với đầu nhiệm kỳ. Lợi nhuận bình quân đạt 30% trên tổng giá trị đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc ngân sách nhà nước do huyện thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 là 374,5 tỷ đồng. Hầu hết các địa phương trong huyện đều có đường ô tô đến trung tâm các xã.

Hoạt động HĐND và UBND các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần tích cực làm chuyển biến và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự ĐH đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận các dự thảo văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện.

Dự kiến, ĐH sẽ diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào 24-7-2015./.

Thanh Nga-Ngọc Mận

 

Chia sẻ bài viết