Tiếng Việt | English

17/03/2020 - 15:08

Đảng bộ thị trấn Tân Thạnh tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 17/3, Đảng bộ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Xuân Thắm dự.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Tân Thạnh được chọn làm điểm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện nhằm rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có 99 đảng viên tham dự.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của Đại hội và chia tổ thảo luận.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Phiên chính thức Đại hội diễn ra trong ngày 18/3 gồm các nội dung: Thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lần thứ VI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết; thông qua Đề án nhân sự Đoàn Đại biểu thị trấn dự Đại huyện Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra,...

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Thạnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân được nâng lên. Cụ thể, thị trấn thực hiện hoàn thành 3 công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm nhựa hóa các tuyến đường nội ô thị trận tại Cụm dân cư vượt lũ số 2, xây dựng bến tàu thị trấn và quy hoạch chỉnh trang chợ cũ; xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn văn minh đô thị loại IV; hộ nghèo còn 1,13%,.../.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết