Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 17:23

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục xây dựng chi bộ điểm

Ngày 28/9, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở.

Thời gian qua, việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đạt một số kết quả. Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhận định, đây là giải pháp đúng, phù hợp, đúng theo việc chọn điểm theo Chỉ thị 57-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đại biểu dự hội nghị

Số lượng chi bộ đăng ký mô hình ngày càng nhiều: Năm 2013, có 6 chi bộ; 2014 có 42 chi bộ; năm 2015 có 55 chi bộ và 2016 tăng lên 75 chi bộ. Nhiều chi bộ tuy không đăng ký thực hiện nhưng đã vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chí chi bộ kiểu mẫu. Chất lượng hoạt động của chi bộ được nâng lên so với trước khi áp dụng mô hình. Hầu hết, các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Sinh hoạt chi bộ có nhiều tiến bộ, đảng viên tích cực phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, tỷ lệ đảng viên dự họp bình quân 96% - 97% so với bình quân toàn khối 93% - 94%. Năm 2013, có 2 chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Theo kết quả khảo sát, các cấp ủy đều thống nhất cao sự cần thiết tiếp tục thực hiện các nội dung, tiêu chí của mô hình chi bộ kiểu mẫu; tuy nhiên, đề nghị đổi tên thành chi bộ điểm./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết