Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 10:56

Đạo đức người lãnh đạo và sự tồn vong của đất nước 

Trước ngày khai mạc Đại hội Đảng XII, nhân dân cả nước kỳ vọng về những quyết định sáng suốt của Trung ương để có một đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm đủ sức đưa đất nước đi đến giàu mạnh, văn minh.

Những ngày này, nhân dân cả nước rất quan tâm đến một vấn đề quan trọng của Đại hội Đảng, Nhà nước - lựa chọn nhân sự, đặc biệt là nhân sự chủ chốt. Sự quan tâm ấy hàm chứa cả yêu cầu của dân về phẩm chất và tài năng của những người sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đó là một yêu cầu hết sức chính đáng!

Nhân sự của Đảng, tất nhiên là do Đảng quyết định. Nhưng Đảng ta sinh ra từ dân, được dân che chở, luôn lấy quyền lợi của dân, của nước làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, người mà Đảng chọn phải là người đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của đại đa số nhân dân. Đó phải là những người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác trách nhiệm lớn lao mà nhân dân ủy thác.

Nghe nội dung bài viết:

 Nhìn lại lịch sử 85 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, bài học thành công lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là giữ gìn tinh thần đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết là giá trị cốt lõi của phẩm chất cán bộ đảng viên, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đảng viên có đạo đức, góp phần làm cho Đảng có đạo đức, tạo ra sức hấp dẫn đối với nhân dân, tập hợp, đoàn kết toàn dân để tiến hành đấu tranh giành thắng lợi và bảo vệ được thành quả cách mạng.

Vì thế mà sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của Đảng - Người từng nhắc nhở: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu rơi vào chủ nghĩa cá nhân!”. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình!”.

Hội nghị Trung ương 14: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương 14: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự 

 

Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ 14...

Đất nước trên đà phát triển và hội nhập, nền kinh tế thị trường đang tác động không nhỏ tới hệ thống chính trị từ các giá trị rất đời thường. Quyền lực chính trị sinh ra quyền lực kinh tế, đến lượt mình quyền lực kinh tế lại hỗ trợ, củng cố và gia tăng quyền lực chính trị. Vì vậy, công tác lựa chọn nhân sự của Đảng chắc chắn cũng được đặt trong bối cảnh có nhiều tác động, nhiều tiêu chí về phẩm chất đạo đức, tài năng, sự thích ứng…để những người được chọn sẽ đủ sức gánh vác nhiệm vụ, đủ uy tín tập hợp lòng dân. Bởi phép trị nước xưa nay luôn “lấy dân làm gốc”!

Bối cảnh đó càng làm chúng ta suy ngẫm kỹ hơn về đạo đức người lãnh đạo, người cầm quyền có ý nghĩa to lớn thế nào đối với sự tồn vong của đất nước. Cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang kỳ vọng vào Đại hội đảng 12 khi lựa chọn và quyết định nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tại Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã nhấn mạnh “không để lọt vào BCH Trung ương những cán bộ tham nhũng, phe cánh, lợi ích nhóm”./.

Hoàng Mai Anh/VOV.VN

Chia sẻ bài viết