Tiếng Việt | English

19/11/2023 - 18:46

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 837B đoạn còn lại  

Theo HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Long An khóa X (Kỳ họp chuyên đề năm 2023) đã thông qua Nghị quyết thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh (ĐT) 837B đoạn còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (Ảnh tư liệu)

Theo chủ trương đầu tư được duyệt, sẽ xây dựng 2 cầu (cầu Kênh Đoạn Vy và cầu Kênh Hậu Phước Xuyên) trên ĐT.837B; xây dựng 3 cầu (cầu Vĩnh Bửu - Trường Xuân, cầu Kênh Nghĩa Trang và cầu Kênh Ngang) trên đoạn tuyến kết nối từ ĐT.837B đến ĐT.844 tỉnh Đồng Tháp.

Nay Nghị quyết điều chỉnh thành: Xây dựng 2 cống hộp bê tông cốt thép tại Kênh Đoạn Vy và Kênh Hậu Phước Xuyên trên ĐT.837B; xây dựng 2 cầu (cầu Vĩnh Bửu - Trường Xuân, cầu Kênh Ngang) và 1 cống hộp bê tông cốt thép tại Kênh Nghĩa Trang trên đoạn tuyến kết nối từ ĐT.837B đến ĐT.844 tỉnh Đồng Tháp.

Lý do điều chỉnh là hiện nay địa phương không còn nhu cầu thông thuyền trên các tuyến Kênh Đoạn Vy, Kênh Hậu Phước Xuyên và Kênh Nghĩa Trang nên điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng từ cầu thành các cống hộp tại các tuyến kênh trên để phù hợp với tình hình thực tế.

HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết