Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 19:32

65 năm thành lập Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam:

Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong tình hình mới

Ông Lê Hồng Anh: Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam; củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Sáng nay 16/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư Trung Ương Đảng Lê Hồng Anh; Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình, đông đảo các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, đoàn Ngoại giao đã tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã biểu dương những thành tích mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị đạt được trong 65 năm qua

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch LH Các Tổ chức Hữu nghị Việt nam đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt nam trong 65 năm qua.

Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó Ủy ban chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp, đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, công tác đối ngoại nhân dân đã có vai trò đột phá, xây dựng, nền tảng quần chúng và đồng thuận xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc, kiến tạo và củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình ảnh quốc tế của nước ta, hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có để đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch LH Các Tổ chức Hữu nghị Việt nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

65 năm đồng hành cùng đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã từng bước trưởng thành, đóng góp sâu rộng vào sự phát triển của đất nước. Đến nay, Liên hiệp có 111 tổ chức thành viên ở nhiều tỉnh, thành địa phương.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt nam nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, công tác đối ngoại nhân dân đã có vai trò đột phá, xây dựng, nền tảng quần chúng và đồng thuận xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc, kiến tạo và củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình ảnh quốc tế của nước ta, hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có để đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Ông Vũ Xuân Hồng cũng đã nêu ra nhiều nhiệm vụ mới trong công tác đối ngoại nhân dân những năm tới. Đó là tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả đã có đối với mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Phát triển tổ chức Liên hiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân kế thừa sự nghiệp đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh chụp ảnh với các đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã biểu dương những thành tích mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị đạt được trong 65 năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đối ngoại nhân dân đã góp phần làm cho nhân dân thế giới thấy rõ ý chí quật cường của quân và dân ta, hình ảnh một đất nước Việt Nam anh hùng, bất khuất, nhân nghĩa, thuỷ chung, yêu chuộng hoà bình, không ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong bối cảnh mới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đối ngoại nhân dân càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam; củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh nêu rõ: Trong bối cảnh mới khi tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp công tác ngoại giao nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng. Những cán bộ làm ngoại giao nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; kết hợp với ngoại giao nhà nước, để xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại theo phong cách Hồ Chí Minh; giúp nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước; cũng như tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè nhân dân thế giới hỗ trợ Việt nam phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

Hồ Điệp/VOV1
 

Chia sẻ bài viết