Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 14:55

Long An

Đối thoại để xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên vững mạnh

Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2015 và tuyên dương 10 cá nhân là thanh niên Công an Long An tiêu biểu lần thứ III năm 2015 tại buổi đối thoại giữa Đảng ủy Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên.


Đại tá Lê Minh Hùng tuyên dương những thanh niên CA Long An tiêu biểu lần thứ III năm 2015

Tại buổi đối thoại, những ý kiến của đoàn viên thanh niên về: Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay; chính sách bố trí, sử dụng cán bộ trẻ; công tác phát triển Đảng; chương trình, kế hoạch để bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kiến thức nghiệp vụ, chính trị, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên,... đều được Đảng ủy Công an tỉnh giải đáp thỏa đáng.

Chương trình đối thoại là diễn đàn dân chủ, cởi mở để đoàn viên thanh niên bày tỏ, đề xuất những nguyện vọng của mình trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu, giúp đoàn viên thanh niên nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, lãnh đạo sâu sát hơn với đoàn viên thanh niên và đánh giá hiệu quả thực tế của các chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đoàn viên thanh niên và công tác thanh niên của Công an tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Nhung

 

Chia sẻ bài viết