Tiếng Việt | English

09/06/2023 - 17:54

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại Đức Huệ

Ngày 09/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thành Vững làm Trưởng đoàn đến giám sát Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đức Huệ về việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thành Vững phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; vai trò của Bí thư Huyện ủy trong việc chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị; báo cáo tình hình kết quả lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW và Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; thực hiện thường xuyên công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc thực hiện chế độ tiếp công dân bảo đảm đúng quy định; các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết đạt kết quả khả quan.

Tính từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2023, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ đã có 4 cuộc tiếp công dân với 4 lượt người, chủ yếu về khiếu nại, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất; phản ánh, kiến nghị về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phòng Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 40 đơn, trong đó có 2 đơn thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ và đột xuất được 21 cuộc, 21 lượt người và 1 đoàn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị đông người liên quan đến vấn đề thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai. Ban Tiếp công dân tiếp 209 cuộc với 238 lượt công dân, 261 vụ việc.

Kết quả, đã giải quyết 18/21 vụ khiếu nại, tố cáo liên quan khu 600ha đất xã Bình Hòa Nam, khu 31ha đất thuộc Tập đoàn 1 khu kinh tế mới xã Bình Thành. 3 vụ còn lại đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để giải quyết.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài luôn được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện; UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan thành lập tổ rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc này.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là tại địa bàn cơ sở; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên đại bàn; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo cần quan tâm đến lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao./.

Lê Đức - Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết