Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 15:00

Thường trực HĐND tỉnh Long An

Giám sát tình hình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020


Buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở NN&PTNT

Sáng nay 23-9-2015, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Lê Bá Phước làm Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đến giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của ngành.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến năm 2015, tổng diện tích đất nông nghiệp sử dụng là 348.196ha (kế hoạch 344.663ha). Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 329.190ha, gồm: Đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Trong đó, diện tích đất trồng lúa có xu hướng giảm dần theo từng năm. Nếu như hiện trạng sử dụng đất đến năm 2015 có trên 260.000ha đất trồng lúa thì dự kiến đến năm 2020 chỉ còn trên 248.000ha. Nguyên nhân giảm chủ yếu là nông dân chuyển từ diện tích đất trồng lúa sang trồng các loại cây lâu năm khác, đặc biệt là cây thanh long.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng phát triển nông thôn mới phần nào làm ảnh hưởng đến diện tích đất trồng lúa, bởi quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm,...

Từ năm 2013-2015, tổng số công trình có sử dụng đất là 265 công trình với diện tích tăng thêm 609ha. Dự kiến, công trình có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 là 750 công trình, với diện tích tăng thêm là 1.538ha.
Tại buổi giám sát, đoàn ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của ngành NN&PTNT về những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết