Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 18:50

Giảm thất thoát nước tại thành phố Tân An


Các đại biểu tham dự hội thảo

Sở Xây dựng Long An và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An tổ chức hội thảo về giải pháp triển khai dự án: “Giảm thất thoát nước cho mạng lưới cấp nước dịch vụ thành phố Tân An”.

Theo kế hoạch của dự án, bước đầu triển khai việc đào, lắp đặt thêm 14 DMA (khu vực đồng hồ tổng) để kiểm soát, quản lý lưu lượng, áp lực, lắp đặt các van giảm áp nhằm điều tiết, áp lực để cân bằng nước, lắp đặt ống và đấu nối mạng vòng nhằm liên kết các vùng trong mạng lưới cấp nước, hạn chế giảm thất thoát nước trên địa bàn.

Ngoài ra, các bên tham gia cũng chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau về triển khai dự án, vấn đề chống thất thoát nước trong việc cấp nước dịch vụ trên địa bàn./.

Lực Nguyễn

 

 

Chia sẻ bài viết