Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 20:06

Giới thiệu bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu để QH bầu giữ chức Chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay thế ông Nguyễn Sinh Hùng. Nếu được bầu, bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử QH Việt Nam.

Chiều 30-3, với đa số phiếu đồng ý, Quốc hội đã nhất trí miễn nhiệm chức chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu bầu làm Chủ tịch QH

Kết quả bỏ phiếu do Huỳnh Văn Tý (Đoàn đại biểu QH Bình Thuận), Trưởng Đoàn kiểm phiếu, công bố cho biết có 477/494 (96%) đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó, số phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH hợp lệ là 473, không hợp lệ 4; số phiếu đồng ý là 431 (91%), không đồng ý là 42 (8%). Phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia là 430 đồng ý, 41 không đồng ý.

QH sau đó đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Ngay sau đó, Ủy ban thường vụ QH trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Người được Bộ Chính trị giới thiệu thay thế ông Nguyễn Sinh Hùng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự kiến sáng ngày 31-3, sau khi nghe Uủy ban Thường vụ QH báo cáo về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, QH sẽ biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và QH thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ khi nhậm chức.

Nếu trúng cử, bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử QH Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Học vị: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, cử nhân Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng nắm giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Giám đốc Sở Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương.

Năm 2006, bà là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại và trở thành Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Ĩ, X, XI, XII; đại biểu QH khóa XII, XIII.

Ngày 23-7-2011, bà được Chủ tịch QH đề cử làm Phó chủ tịch QH. Tháng 5-2013, tại hội nghị Trung ương 7 khoá XI, bà được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại QH (2014), bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 390 phiếu.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Nguồn: Người lao động

 

Chia sẻ bài viết