Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 09:51

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020

A. Nhận xét chung:

1- Ưu điểm:

Toàn bộ nội dung của bản Dự thảo báo cáo phản ánh được một thực tế xây dựng và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh nhà trong khóa IX. Báo cáo thể hiện sự nhìn thẳng vào sự thật những công việc đã làm được và chưa làm được, không né tránh trách nhiệm hay đổ lỗi cho khách quan. Qua đó, tạo được lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhà...

2- Một vài nội dung cần nghiên cứu tiếp:

Còn một số nội dung bản báo cáo viết chung chung, như nội dung viết về tài nguyên - môi trường: “...Triển khai nhiều giải pháp quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng... công tác quản lý tài nguyên môi trường được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo ngày càng chặt chẽ.... Hoặc ở nội dung viết về văn hóa - xã hội, có đoạn ghi: “...Tập trung triển khai và nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào thể dục - thể thao của tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi...”. Hay ở đoạn viết về hoạt động của các cơ quan báo chí, thông tin - truyền thông... quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin, truyền thông qua mạng...”. Bên cạnh đó, nội dung viết về hoạt động khoa học và công nghệ cũng rất chung chung...

B. Một số nội dung cụ thể:

- Trong báo cáo nên đề cập cụ thể hơn nữa về sự phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình dân sinh vùng lũ đến nay như thế nào? Việc chỉ đạo, quản lý giá thu mua nông sản của nông dân vào các vụ mùa?

- Các thành phần kinh tế,... nên chăng có đánh giá về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tôi xin đề nghị bổ sung thêm chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) của tỉnh nhà. Nên nói rõ việc phân hóa giàu nghèo ở tỉnh ta.

- Về công tác Đảng, báo cáo nên viết rõ hơn về vị trí của cấp cở sở xã, phường, khu phố, ấp. Việc triển khai nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến dân như thế nào? Việc thực hiên Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị? Mối quan hệ giữa cấp ủy các cơ quan với cấp ủy cơ sở có tích cực không? Trong báo cáo dường như chưa đề cập đến. Thực trạng cụ thể về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu?...

- Về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tôi xin đề nghị báo cáo nên bổ sung thêm nội dung về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Quyết định số 217/QĐTW và 218 về phản biện xã hội như thế nào?

- Về Giáo dục và Đào tạo: Tôi đề nghị trong báo cáo ghi rõ việc “dạy thêm và học thêm tràn lan”. Theo tôi, đây là một trong những yếu tố làm cho chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội hiện nay,..../.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích