Tiếng Việt | English

24/10/2022 - 17:09

HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp lệ cuối năm vào đầu tháng 12/2022  

Chiều 24/10, Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức họp Phiên lệ kỳ để cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa X. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp lệ cuối năm) vào đầu tháng 12/2022 để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển KT - XH.

Theo đó, tại Kỳ họp lệ cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình KT - XH năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2023 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ cho chủ trương đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 833 từ Km2+800 - Km5+450 và 2 cầu; dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 826 đoạn từ cầu Rạch Tràm đến ngã tư Xoài Đôi; dự án Đường tỉnh 837B; dự án sửa chữa các tuyến Đường tỉnh 829, 830, 831, 837, 838; đường Đỗ Trình Thoại. Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Trường THPT Chu Văn An.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bến Lức đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; Đề án phân loại đô thị thị xã Kiến Tường đạt tiêu chí đô thị loại III; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, 2022 của tỉnh; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp THPT học nghề từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026 để thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh,…Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất bổ sung 3 tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến đầu tư công và chủ trương đầu tư Khu di tích An Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp lệ cuối năm diễn ra đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

Ngày 27/10 tới, Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nội dung quan trọng, cấp bách về KT – XH. Trong đó, HĐND tỉnh xem xét Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, thu hồi đất năm 2022 để thực hiện các dự án đầu tư; điều chỉnh Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2022; chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025,…/.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết