Tiếng Việt | English

06/12/2018 - 19:08

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Long An báo cáo tiếp thu, giải trình tại kỳ họp thứ 12

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, chiều 06/12, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các Tổ trước kỳ họp 

Trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, 14/14 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức họp tổ để thảo luận đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất và đánh giá cao các báo cáo về kết quả mà Thường trực, các ban, UBND tỉnh và các ngành tư pháp đã triển khai chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 và thống nhất với các phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Tại phiên họp thảo luận của kỳ họp, trên cơ sở ý kiến đóng góp của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan đến hoạt động HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đã có báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình tại kỳ họp

Bên cạnh đó, các Tổ đại biểu có ý kiến đề xuất, đóng góp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thu hút đầu tư, tài nguyên - môi trường,… gửi đến kỳ họp để được các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp thu, ghi nhận và tập trung giải trình vào một số vấn đề lớn, được nhiều cử tri quan tâm. Cụ thể, tập trung vào các ý kiến liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như chính sách cho vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tình hình buôn bán vật tư nông nghiệp còn nhiều phức tạp. Đồng thời, lãnh đạo một số sở, ngành cũng giải trình thêm một số nội dung liên quan.

Theo chương trình, ngày 07/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết