Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 09:27

Long An

HĐND tỉnh giám sát về quy hoạch sử dụng đất ở Cần Giuộc

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng làm Trưởng đoàn đã giám sát về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2020, kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Việc quy hoạch, kế hoạch SDĐ các cấp đã giúp công tác quản lý, SDĐ trên địa bàn huyện đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị SDĐ, phát triển bền vững tài nguyên đất đai, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Qua đó, làm căn cứ pháp lý cho công tác thỏa thuận địa điểm đầu tư, cho phép chuyển mục đích SDĐ, giao đất, cho thuê đất được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, huyện đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ để thực hiện các dự án đầu tư với tổng diện tích hơn 278ha. Tất cả đều được chuyển mục đích SDĐ tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ.

Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã thảo luận những tồn tại, khó khăn trong thực hiện việc quy hoạch, triển khai quy hoạch SDĐ như: Sự chồng chéo, chưa thống nhất giữa các quy hoạch; các dự án đầu tư, chưa bảo đảm đúng quy định pháp luật, bố trí tái định cư trước khi thu hồi,... Từ đó, tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Ph.Cảnh-Th.Huy
 

Chia sẻ bài viết