Tiếng Việt | English

06/12/2023 - 19:10

HĐND tỉnh giám sát xét xử, thi hành án hành chính tại huyện Đức Huệ

Ngày 06/12, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại huyện Đức Huệ về việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính.

Theo báo cáo của huyện Đức Huệ, từ ngày 01/01/2022 đến hết tháng 10/2023, huyện có 22 quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện bị khiếu kiện hành chính đến Tòa án nhân dân tỉnh.

Đoàn thực hiện giám sát tại huyện Đức Huệ

Trong đó, có 18 vụ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 vụ giải quyết khiếu nại về đất đai và 3 vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất.

Nguyên nhân chủ yếu do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào khoảng năm 1997 đến 2002 có số lượng lớn, Hội đồng xét duyệt của các xã chỉ dựa vào bản đồ không ảnh và đơn đăng ký, không kiểm tra thực tế dẫn đến việc cấp giấy không đúng vị trí đất, sai đối tượng sử dụng.

Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên thông tin một số kết quả với đoàn giám sát

Bên cạnh đó, trong việc giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện bị khiếu kiện, huyện Đức Huệ có 2 vụ không tham gia đối thoại, 3 vụ không tham gia phiên tòa xét xử và chỉ cử người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tham gia phiên tòa.

Đối với việc thi hành án hành chính liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính, từ năm 2022 đến tháng 10/2023, huyện có 6 vụ. Trong đó, có 5 vụ tự nguyện thi hành án và 1 vụ giao về UBND xã giải quyết lại từ đầu.

Các đại biểu trong đoàn đóng góp một số nội dung với huyện Đức Huệ

Tại buổi giám sát, huyện Đức Huệ cũng nhìn nhận những khó khăn hiện nay trong việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính do hồ sơ lưu trữ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ có nhiều hồ sơ không tìm thấy, gây khó khăn trong việc truy tìm quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay là thông qua chuyển nhượng không xác định được hoặc hồ sơ chuyển nhượng qua nhiều người không còn. Cán bộ Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường có thực hiện luân chuyển theo quy định, nên việc xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của từng vụ án hành chính không nắm được rõ ràng và cần xác minh nên thời gian thực hiện báo cáo đến Phòng Tài nguyên và Môi trường không đúng thời gian quy định của văn bản Tóa án nhân dân các cấp dẫn đến việc tham mưu cho UBND huyện chưa được kịp thời. Một số vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, từ hồ sơ cấp mới lần đầu và trải qua nhiều lần chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Hùng ghi nhận những nỗ lực của huyện Đức Huệ trong chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính. Ông đề nghị huyện cần tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc chấp hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên lĩnh vực đất đai, gắn với việc cử người tham gia tố tụng tại tòa án trong các phiên tòa xét xử án hành chính./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết