Tiếng Việt | English

05/12/2023 - 17:32

Tân Trụ: Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính

Ngày 05/12, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An do Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Hùng làm Phó Trưởng đoàn tổ chức giám sát tại huyện Tân Trụ về việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của huyện, từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2023, chỉ có 2 quyết định hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã bị khiếu kiện. Số vụ án Viện Kiểm sát nhân dân huyện thụ lý có 2 vụ, gồm khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự công cộng, khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi vi phạm hành chính về quản lý đất đai.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính tại huyện Tân Trụ

Nội dung các vụ việc hành chính không phức tạp nên giải quyết nhanh, đúng thời hạn luật định, không để tồn đọng, kéo dài thời gian. Công tác xét xử án hành chính của Tòa án nhân dân huyện nhìn chung thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Tố tụng hành chính.

Qua công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, Viện Kiểm sát nhân dân huyện chưa phát hiện vi phạm thiếu sót dẫn đến phải ban hành kiến nghị hay kháng nghị. Công tác thi hành án hành chính trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện, chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động xét xử các vụ án hành chính đều thực hiện tốt, góp phần làm hài lòng người dân. 

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát đã thảo luận, phân tích những mặt làm được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc thực thi công vụ và thực hiện cải cách hành chính tại huyện Tân Trụ trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Hùng ghi nhận và đánh giá kết quả về việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử và thi hành án hành chính. Đồng thời, ông đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát trong công tác lãnh, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác xét xử và thi hành án hành chính. Qua đó, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện đúng việc áp dụng pháp luật, hồ sơ, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính. 

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát. Sau buổi giám sát này, các ngành, địa phương trong huyện khẩn trương rà soát, cập nhật các nội dung có liên quan còn thiếu./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết