Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 16:58

Hiện đại hóa nền hành chính vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong việc hiện đại hóa nền hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại tỉnh nhà. Việc ứng dụng phần mềm, giải quyết hồ sơ, thủ tục, công khai thủ tục hành chính, giao dịch điện tử,... đều được hệ thống BHXH từ tỉnh đến huyện thực hiện tốt.

Liên thông kết nối dữ liệu với sở tư pháp

Tính từ ngày 15/01/2019 đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết kịp thời, chính xác trên 13.000 hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh, tạo sự hài lòng cho người dân, giảm tải công việc cho viên chức ngành BHXH và công chức cơ quan nhà nước có liên quan. Đó là hiệu quả thiết thực, dễ nhìn thấy nhất của công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh với Sở Tư pháp triển khai liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Cán bộ Tư pháp xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Nguyễn Duy Linh Chi cho biết, từ khi áp dụng liên thông kết nối dữ liệu thì giảm bớt áp lực, thuận tiện hơn cho cán bộ tư pháp, hạn chế sai sót và góp phần rút ngắn thời gian nhận thẻ BHYT cho người dân.

Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Việc kết nối thực hiện theo phương thức trao đổi thông tin qua hệ thống kết nối tự động trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ BHYT qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP). Công chức tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã, huyện, phòng Tư pháp cấp huyện được phân công làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ em trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Cán bộ đầu mối cập nhật phần mềm đăng ký khai sinh bổ sung, hoàn thiện thông tin đăng ký cấp thẻ BHYT của trẻ em và chuyển dữ liệu sang Hệ thống cấp thẻ BHYT. Cơ quan BHXH thực hiện tiếp nhận dữ liệu đăng ký khai sinh để xử lý hồ sơ, cấp thẻ BHYT cho trẻ em theo thẩm quyền và chuyển thẻ BHYT của trẻ em qua dịch vụ bưu chính công ích cho cán bộ đầu mối thực hiện liên thông để trả kết quả cho người đăng ký. Theo thống kê sơ bộ từ Phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh, thời hạn thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Không chỉ vậy, việc liên thông kết nối dữ liệu còn hạn chế đến mức thấp nhất sai sót thông tin cá nhân, giảm thiểu trùng lắp thông tin hộ tịch trên phần mềm quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp và phần mềm Quản lý hộ gia đình của BHXH.

Bước đột phá của ngành bảo hiểm xã hội

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành luôn được BHXH tỉnh triển khai mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi, đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới. Hệ thống “Một cửa điện tử” được vận hành hiệu quả, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh có thể xử lý hầu hết các dịch vụ trực tuyến được tích hợp qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả thông qua bưu điện nếu có yêu cầu. Chị Trần Thị Cẩm Giang (xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) kể: “Thẻ BHYT của mẹ tôi bị rách do bỏ quên trong máy giặt. Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ cho mẹ trên Cổng dịch vụ công và đăng ký nhận thẻ mới qua bưu điện. Nhờ vậy, tôi không phải nghỉ một ngày làm để đi đổi thẻ cho mẹ”.

Bảo hiểm xã hội Long An có thể xử lý hầu hết các dịch vụ trực tuyến được tích hợp qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

BHXH tỉnh còn cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp BHXH để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn duy trì đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh từ các tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Việc số hóa văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành được thực hiện hiệu quả. Trang thông tin điện tử BHXH và mạng nội bộ cũng được duy trì ổn định và thông suốt.

Có thể nói, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đó là những nỗ lực của BHXH tỉnh trong quá trình cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng các đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tại địa phương./.

Danh sách các dịch vụ công trực tuyến người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tại Long An có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia:

- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hưởng chế độ thai sản.

- Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động.

- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

- Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

- Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

- Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Quế Lâm

Chia sẻ bài viết