Tiếng Việt | English

20/12/2018 - 19:45

Hiệu quả từ việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện tốt việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), từ đó góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Gắn kết đảng, nhà nước, mặt trận với nhân dân

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS huyện tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ thị, kết luận, quyết định, pháp lệnh, nghị định của các cấp liên quan đến thực hiện QCDCCS; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện QCDCCS và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện,... Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS huyện còn tham mưu Bí thư Huyện ủy đối thoại với nhân dân xã Tân Lập về nội dung chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn. Từ đó, lãnh đạo địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là góp phần gắn kết Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Thuần, ngụ xã Tân Lập, bộc bạch: “Trong cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, người dân chúng tôi nêu lên những băn khoăn, lo lắng của mình về chất lượng phân bón, lúa giống, thuốc trừ sâu và giá cả,... Tại đây, tất cả thắc mắc của người dân đều được lãnh đạo huyện giải đáp rõ ràng, thuyết phục. Qua đó, chúng tôi thấy được sự quan tâm và tôn trọng ý kiến của lãnh đạo huyện dành cho người dân”.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đồng tình, hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động

Còn việc phát huy QCDC ở các xã, thị trấn được triển khai bằng nhiều hình thức: Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến Mặt trận, đoàn thể và nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển KT-XH; thực hiện công tác giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng,... Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Thạnh Tây - Trần Thị Kim Duyên cho biết: “Xác định nhân dân là “chìa khóa” thực hiện tốt các phong trào xây dựng, nâng chất xã văn hóa, nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã trước khi quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến nhân dân đều tổ chức lấy ý kiến thông qua các kỳ họp HĐND, các cuộc họp dân. Và nhân dân đồng tình thì các cấp có thẩm quyền mới quyết định.Chính sự vào cuộc của người dân góp phần tích cực trong việc xây dựng thành công xã nông thôn mới vào cuối năm 2018”.

Khi dân chủ được phát huy

Sinh thời, Bác Hồ từng dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực hiện lời Bác dạy, Huyện ủy, UBND huyện Tân Thạnh luôn thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cho các hoạt động, phong trào tại địa phương. Qua đó, người dân đồng tình, hưởng ứng nên xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo: Dân vận khéo; Camera an ninh, trật tự; Ánh sáng an ninh, trật tự; 5 không, 3 sạch; Thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Góp vốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện; Chủ tịch UBND đối thoại với nhân dân”;...

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tân Thạnh - Lê Thanh Đông cho biết: “Thực hiện QCDC đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện trong năm 2018. Dân chủ được mở rộng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Các chủ trương, chương trình, dự án phát triển KT-XH của địa phương được nhân dân hưởng ứng, nhất là các công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, công chức nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải tiến phương pháp, lối làm việc giảm phiền hà cho nhân dân. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất về thực hiện QCDCCS theo từng loại hình, lĩnh vực và những vấn đề bức xúc khi có yêu cầu”.

Có thể thấy, việc thực hiện QCDCCS luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Tân Thạnh đặc biệt quan tâm; đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết