Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Kiến Tường

Học tập và làm theo gương Bác qua những mẩu chuyện

Thông qua từng mẩu chuyện kể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ trẻ ngày càng hiểu sâu hơn, rõ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác. từ đó, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ được giao, trong các mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.

Từ nhận thức và lòng tôn kính đối với Bác, trong những năm qua, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, từ tháng 9-2014, Thị ủy Kiến Tường đã triển khai mô hình kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân buổi sinh hoạt chào cờ thứ hai hàng tuần. Ban đầu, mô hình này được thực hiện tại khối Đảng, đoàn thể và khối cơ quan chính quyền thị xã. Theo đó, tại mỗi buổi chào cờ, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn một cá nhân để tham gia kể những mẩu chuyện về Bác Hồ, đồng thời qua đó nêu được ý nghĩa của mẩu chuyện, nhận thức của bản thân và những định hướng rèn luyện để thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đến tháng 10-2014, mô hình tiếp tục được nhân rộng tại các xã, phường và trường học trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường còn phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã xây dựng chuyên mục “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát sóng đều đặn vào thứ hai hàng tuần.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Công Thanh cho biết, thời gian qua, để làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn đã có những việc làm thiết thực như: Đi làm đúng giờ; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm; nói đi đôi với làm, phát huy tinh thần đoàn kết; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh;...

Ngoài ra, để những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác ngày càng lan tỏa, Thị đoàn Kiến Tường còn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Tại đây, những câu chuyện kể về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi như “Tấm lòng của Bác”, “Bát cháo chia ba”, “Bác Hồ giữa trái tim tuổi thơ”, “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”,… đã được học sinh thể hiện dạt dào tình cảm thông qua hình thức sân khấu hóa và lối kể chuyện tự nhiên, giản dị. Qua đó, góp phần giáo dục về đạo đức, lối sống, ý thức đoàn kết, giúp học sinh biết chia sẻ, yêu thương lẫn nhau, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã có 130 tập thể, cá nhân được tuyên dương dưới cờ; và 253 tập thể, 684 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, thị xã Kiến Tường tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn và cũng là giải pháp quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hữu Hòa

Chia sẻ bài viết