Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 17:44

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7: Công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Minh Hùng phát biểu tại hội nghị

Ngày 24-6-2015, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 và sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng năm 2015.

Các phong trào lớn của hội như phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng, ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được các cấp hội nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, đã có 146.654 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt 112,8% chỉ tiêu Trung ương hội giao.

Các cấp hội còn phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân như tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm thực hiện, qua đó, tạo việc làm cho hơn 1.270 lao động nông thôn. Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được các cấp hội đặc biệt chú trọng, thu hút được ngày càng đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức hội.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết