Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 11:39

Hội nghị Báo cáo viên quí III-2019

Sáng 14/11, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quí III-2019.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông tin xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, phương hướng công tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung đánh giá hoạt động của báo cáo viên quí III, định hướng công tác tuyên truyền quí IV.

Nhìn chung, trong quí III-2019, công tác báo cáo viên có nhiều hoạt động thiết thực, thông tin kịp thời, chính xác đến cán bộ, công chức, đảng viên các cơ quan, đơn vị những sự kiện trong tỉnh, trong nước được dư luận quan tâm. Từ đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ khối./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết