Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 08:30

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Long An

Sáng qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy thường kỳ.

 

Đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các báo cáo viên Tỉnh ủy (chuyên trách), Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh được thông tin một số vấn đề thời sự trong nước và thế giới như: Truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân; kết quả 10 năm thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp; nội dung cơ bản của Học thuyết “Tứ toàn” của Trung Quốc và cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc trong thời gian qua./.

Sông Măng

 

Chia sẻ bài viết