Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 18:22

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Long An

Chiều ngày 18-11-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.


Đại biểu dự hội nghị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 4 ngày, từ 13 đến 16-10-2015, tại hội trường Thống Nhất. Theo đánh giá của nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Văn Lực, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 54 ủy viên (khuyết 2 ủy viên sẽ kiện toàn sau). Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Hữu Lâm và đồng chí Trần Văn Cần giữ chức vụ Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí: đồng chí Lê Thanh Nghiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Long An phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết