Tiếng Việt | English

19/04/2024 - 12:28

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2024  

Sáng 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2024. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán chủ trì.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin các chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quí I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quí II/2024 và quán triệt một số nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.

Quí I/2024, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện và đạt được một số kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 4,83%. Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, xây dựng được tăng cường và có bước phát triển ổn định. Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm. Thương mại - dịch vụ và tài chính - tín dụng đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 4/2024

Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện bám sát tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin chuyên đề về “Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân định hướng một số nội dung tuyên truyền quí II/2024

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Tỉnh ủy quí II/2024, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân đề nghị, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền các nội dung được báo cáo viên thông tin tại hội nghị. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị triển khai thực hiện tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Tích cực tuyên truyền công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới";...

Ngoài ra, cần tuyên truyền Đề án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các sự kiện chính trị nổi bật, các ngày lễ kỷ niệm lớn; công tác cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số; công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết