Tiếng Việt | English

20/03/2020 - 14:33

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí I/2020

Ngày 20/3, UBMTTQVN tỉnh Long An - Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I/2020 và giới thiệu nhân rộng mô hình. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An – Trương Văn Nọ dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí I/2020

Trong quí I/2020, công tác phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai đúng tiến độ. MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, khám bệnh, tặng quà cho người dân nhân dịp Tết và vận động ủng hộ dân, quân Hoàng Sa - Trường Sa.

Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ về hoạt động của Mặt trận trong việc góp phần hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn; tham gia phòng, chống Covid-19 và các mô hình mới, cách làm hay, hoạt động có hiệu quả của các địa phương. Từ đó, gợi ý giúp các địa phương có đặc điểm tương đồng nhân rộng mô hình hay trong thời gian tới,… 

Ông Trương Văn Nọ đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các địa phương tiếp tục tập trung phối hợp, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020; tập trung khắc phục những hạn chế; triển khai các phong trào có chọn lọc, chú ý chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tuyên truyền rộng rãi về phòng, chống bệnh Covid-19; tham gia giúp người dân vùng ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn;…/.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết