Tiếng Việt | English

21/03/2016 - 11:52

Hưởng ứng tuần lễ An toàn vệ sinh lao động- phòng, chống cháy nổ

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động- phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN). Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng cùng lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham dự.


Quang cảnh lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN

Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 nhằm phát động đến từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn trong lao động, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của quân đội và của nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động về ATVSLĐ - PCCN cụ thể theo từng thời gian và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp chỉ huy, quản lý người lao động, huấn luyện chiến sĩ mới. Chỉ đạo các đơn vị đầu tư thiết bị phục vụ bảo đảm cho công tác an toàn, hệ thống kho tàng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người chỉ huy trong công tác ATVSLĐ - PCCN ở các nhiệm vụ có nguy cơ mất an toàn./.

Chiến sĩ

 

Chia sẻ bài viết